Szeretettel köszöntünk honlapunkon minden kedves érdeklődőt!


A Csongrádi Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága hat tagóvodát foglal magába és egy szervezeti egységet alkotva önálló szakmai vezetéssel működő két bölcsődét.

Az intézményeinkben a gyermekek nevelésének színvonalas, korszerű, minőségi megvalósítására törekszünk. A szülők, a gyerekek és valamennyi dolgozónk összehangolt együttműködésével közös célunk, hogy szeretetteljes környezetben, a világ dolgaira nyitott, vidám, alkotó, környezettudatos, az egészséges életmódot igénylő gyermekeket neveljünk.

A szülőket nevelőtársaknak tekintjük és valljuk, hogy a nevelésben a család szerepe az elsődleges, melyre építünk, és azt kiegészítve segítjük a gyermekek harmonikus fejlődését. Minden óvodánkban a család és az óvoda együtt készülődik és ünnepel hagyományőrző rendezvényeinken: az őszi szüreti partikon, az adventi várakozásban, a farsangi télbúcsúztatókon, a húsvéti készülődésben, anyák napi köszöntéseken, gyermeknapi rendezvényeken és évzáró búcsúzásokon.

 

Pedagógiai nevelő munkánk során minden erőnkkel azon vagyunk, hogy az óvodáinkba és bölcsődéinkbe járó gyermekek nyugodt, derűs légkörben, az életkori és egyéni sajátosságaiknak megfelelően fejlődjenek, s ehhez igyekszünk minden lehetőséget biztosítani, a gyermekek környezetét minél barátságosabbá, családiasabbá tenni. A csoportok igényesen kialakítottak, korszerű játékokkal és képességfejlesztő eszközökkel felszereltek.

Nevelőtestületünk fogékony a pedagógiai innovációra, a 2010-11-es évben bevezetésre került a kompetencia alapú nevelés, amely bővíti óvodáink gyermek-tevékenységközpontú programjait, fejlesztő munkánkat.

A helyi adottságok, a földrajzi elhelyezkedés, a gyermekek szociális háttere és a már kialakult hagyományok befolyásolják egy-egy intézmény arculatának kialakulását, de mindezek mellett minden óvodában egységes nevelési program alapján dolgozik nevelőtestületünk, melynek alapja az Országos Óvodai Alapprogram.

A Csongrádi Óvodák és Bölcsődék valamennyi intézményében szeretnénk megfelelni a társadalmi igényeknek, kihívásoknak és korszerű ismeretek átadása mellett, a kultúra időtálló értékeinek közvetítésével a hozzánk járó gyermekek személyiségét kívánjuk kibontakoztatni és fejleszteni.

Berkes Péterné