KINCSKERESŐ ÓVODA

 

A Kincskereső Óvoda a Piroska városban családi házas beépítésű övezetben található.

 Az óvoda jelenleg 5 csoporttal működik. Az 1923-ban egy csoporttal indított óvoda, több lépcsős bővítés során 1983-ban nyerte el mai szerkezetét, 5 tágas, világos csoportszoba várja a jelentkező gyermekeket. Két gyermekmosdó, egy 100 m2 –es zsibongó, (amely öltözőként, és tornateremként is funkcionál), s egyéni fejlesztésre szolgáló külön helyiség áll a gyermekek rendelkezésére. Az óvodánk új 700 m2 – es játszóudvarral bővül, amelynek kialakítása folyamatban van. Így biztosított lesz minden gyermek számára a biztonságos mozgáslehetőség.

 Óvodánk erőssége a nyitott működés, a partnerek jogos igényeihez való alkalmazkodás s az óvodapedagógusok nagyfokú gyermekszeretete, elfogadó attitűdje.

 Programunk a családdal való szoros együttműködésre épít, nagy hangsúlyt fektetve az érzelmi nevelésre.

 Kiemelt szerepet biztosítunk a környezeti nevelésnek és az anyanyelvi nevelésnek.

 A gyermekek nyitottságára építve, közös élményekre épülő, közös tevékenységekben segítjük, hogy gyermekeink felismerjék a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó szépet és jót, s meg tanulják tisztelni, becsülni azt.

 A vizuális kultúra fejlesztésével, gazdagításával a gyermekekben meglévő „szép” iránti fogékonyságot kívánjuk erősíteni, hogy majdan, az értékeket felismerő s védő ember váljék belőlük.

 Óvodásainkkal igyekszünk megszerettetni a hagyományőrző és természetóvó jeles napok szokásait, a népi mozgásos és dalos játékok, mondókák, mesék, a népi tánc és a kismesterségek világát.

 Célunk, hogy az óvodai tevékenységek folyamatában gyermekeink képessé váljanak az együttélésre, majd az iskolai életmód elfogadására, az új ismeretek befogadására.

 Fontos számunkra a gyermekek egészséges életmódjának, az egészségmegőrzés szokásainak kialakítása.

 Munkánkat három fő alapelv határozza meg:

 -         szeretetteljes, biztonságot nyújtó légkör;

 -         stabil szokásrendszer;

 -         a hatékony képességfejlesztés feltételeinek biztosítása.