GÉZENGÚZ ÓVODA

Óvodánk a város délnyugati részén helyezkedik el. Három csoportban, vegyes életkorú gyerekekkel foglalkozunk családias környezetben.

Tágas játszóudvarunk alkalmas a gyerekek mozgásigényének kielégítésére.
Arra törekszünk, hogy derűs, vidám légkörben, kiegyensúlyozott, érdeklődő gyerekeket neveljünk.

Mit vállal fel óvodánk?
- Családias légkörben a gyerekek differenciált fejlesztését
- A gyerekek feltétel nélküli elfogadása
- Az egyenlőtlenségek csökkentése, különbözőségek elfogadása és elfogadtatása
- Hagyományaink ápolása, a család és az óvoda közötti, bizalmon alapuló, jó kapcsolatok erősítésével
- Az egészséges életmód igényének kialakítása különböző tevékenységek által
- Környezettudatos magatartás kialakítása
- Ünnepek, rendezvények, kirándulások szervezése a szülőkkel közösen
- A játékba, tevékenységbe integrált tanulás lehetőségeinek biztosítása
- A részképesség zavarral küzdő gyerekek megsegítése, - logopédus, gyógypedagógus, gyógytestnevelő közreműködésével

Arra törekszünk, hogy a gyerekek olyan képességekkel rendelkezzenek, mely képessé teszi őket a sikeres iskolakezdéshez.