PLATÁNFA ÓVODA

 

                  Az óvodánk történetét az 1900-as évektől tudjuk nyomon követni. Berényi Lipótné volt az óvoda épületének tulajdonosa, aki magánóvodaként működtette lakását, úttörő munkát végezve a kisdednevelés területén. 1922-től a város tulajdonába került az óvoda, majd 1944-ben korszerűbb emeletes épületté építették át.

A Fő utcát háromszáznál több platánfa szegélyezi, koronáik alatt, a város központjában, családi házakkal beépített területén helyezkedik el a mi óvodánk. Ezen a részen kevés a fiatal, kisgyermekes család, így a város minden részéből járnak hozzánk gyermekek. A legtöbb gyermek ép, átlagos körülmények közt élő családból érkezik, de egyre több az „egyszülős” család, sérült családszerkezet. Kevesebb a nagycsaládosok és az anyagi biztonságban élők száma. A társadalmi folyamatok negatív hatásait sok család nem tudja kivédeni, gyakran meghaladja a problémák megoldása a szülők erejét és lehetőségeit, ezért szükséges megértéssel közelíteni a családokhoz, számukra a legtöbb segítséget nyújtani, a támogatások minden formáját megtalálni.

                  Óvodánk négy csoporttal működik. A csoportszobák területe nem azonos, az emeleten két kisebb, a földszinten két nagyobb helyezkedik el, mindkét részen öltözővel, gyermekmosdóval, tálalókonyhával. Rendelkezünk két irodával, óvónői szobával, amely logopédiai-, fejlesztő helyiség is egyben. Tornaszobánk 2008-tól van, amely nagyban hozzájárul programunk egyik fő feladatához, a mozgásfejlesztéshez, az egészséges életmód helyes alakításához, ezen belül a preventív, gyógytestnevelési feladatok ellátásában, gyógy testnevelőnk segítségével.

                   Udvarunk kettő részre osztott, a belső teljesen természetes talajú, a külső vegyes. Belső udvarrészünkben egy nagy platánfa ad árnyékot a homokozó fölött. Igényes, természetes anyagú játékok járulnak hozzá a gyermekek szabad levegőn való mozgásigényének kielégítéséhez. Külső udvarunk egy része aszfaltborítású, amely alkalmas a nagyobb gyermekek által közkedvelt kerékpárokkal, kismotorokkal való közlekedésre, itt is megtalálhatóak a természetes alapú, fából készült udvari játszóeszközök, mászó-gúla, csúszdák, hinta.

Tapasztalatunk, hogy óvodásaink óvodán kívül kevesebb időt töltenek igazi gyermeki játékkal, a szabadban való mozgással, és kevés időt fordítanak a családtagok tartalmas beszélgetésre. Igyekszünk minél több olyan közös programot szervezni, ahol az óvoda- gyermek-szülő olyan élményekkel gazdagodhat, amely ezeket a hiányosságokat pótolja. Óvodánkban a kirándulások, Gyermeknapi kerti-parti és a Tök-parti több éves hagyományra tekint vissza, amit ezután is szeretnénk folytatni. Környezeti nevelésünket folyamatosan bővítettük a jeles napokról való megemlékezéssel. A környezettudatos szemlélet kialakítása csak az erkölcsi normák megismertetésén, gyakoroltatásán keresztül, a szokások kialakításával lehetséges.

Fontos nevelési céljaink: a környezeti értékék megbecsülése, a hagyományok ápolása őrzése, az erkölcsi értékek alakítása, az együttmunkálkodási képességek értékközvetítése, a személyiség gazdagítása a néphagyományőrzéssel.

                  A szülőkkel való együttműködés, az együttgondolkodás, és együtt nevelés közös programokkal, élményekkel fűszerezve, nevelési gyakorlatunk alapja.