Kedves Látogató!

Nagy szeretettel köszöntjük a Csongrádi Óvodák Honlapján.

Intézményünk 6 óvoda együttműködésével dolgozik a város különböző pontjain, és egy óvodánk ezek közül a Bokrosi városrészben közel a városunkhoz folytatja a nevelőmunkát.

Minden óvodánk közös alapelvek mentén tevékenykedik, és a legfontosabb célunk, hogy a ránk bízott gyerekeket a legmagasabb színvonalon gondozzuk, neveljük, és gyarapítsuk tudásukat.

Óvodapedagógusaink magasan képzett diplomás és szakvizsgás pedagógusokból áll, akik a legfontosabb értéknek a gyermeket tartják.

Az időtálló nemzeti értékekre és hagyományokra alapozzuk nevelőmunkánkat.

Programunk alapelve: szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelem gazdag óvoda megteremtése, ahol a gyermekközpontúság a gyermeki jogok tiszteletében jelenik meg úgy, hogy tartást, önállóságot, boldogságot adjon a gyermeknek.

Befogadó nevelésre, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszünk, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést.

Szeretnénk elérni, hogy az óvodáinkba járó gyermek szeressen óvodába járni, élvezze a közös tevékenységeket.

Fontosnak tartjuk, hogy legyen együttműködő szolidáris játszótárs, ismerje, tisztelje természeti és társadalmi környezetét, annak hagyományait. Azon igyekszünk, hogy a kicsik kötődjenek a meséhez, zenéhez, alkotó tevékenységekhez, legyenek kreatívok.

Törekszünk arra, hogy olyan környezetet biztosítsunk számunkra, mely nyugodt, kiegyensúlyozott, érzelem gazdagságot sugall.

Lényeges feladatunk, hogy az óvodáskor végére a különbözőségekkel természetes módon éljen együtt és testileg – lelkileg megerősödjön, örömmel készüljön az iskolába.

Kérjük, hogy használják honlapunkat!

Tóthné Fodor Zsuzsanna

Intézményvezető