Tájékoztatás a hit és erkölcstan oktatás megszervezésével kapcsolatban.