A hatályos jogszabályok alapján lehetősége van a szülőnek, hogy kérelmére a gyermek már hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését, feltéve ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri.

Ebben az esetben  az Oktatási Hivatalhoz kell a szülőnek benyújtani a kérelmet, amelyre 2021. január 1. napjától 2021. január 15. napjáig lesz lehetőség.

Az Oktatási Hivatal döntése kötelező: amennyiben a szülő/gyám kérte, hogy gyermeke tankötelezettsége teljesítését hatéves kora előtt kezdhesse meg, és ezt a kérelem, a benyújtott igazoló dokumentumok, és a szükség szerint kirendelésre kerülő szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az Oktatási Hivatal engedélyezi, utóbb a döntés kérelemre történő visszavonására nincs lehetőség.

A kérelem benyújtásához javasolt kéreleműrlap 2021. január 1-jétől lesz elérhető az Oktatási Hivatal honlapján.

A kérelem benyújtásával kapcsolatos fontosabb szabályok a következők:

  • A szülő vagy gyám a kérelmet kizárólag az Oktatási Hivatalhoz nyújthatja be, legkorábban 2021. január 1-jétől. Az Oktatási Hivatalnak a 2021. január 1-je előtt érkezett kérelmeket nem áll módjában elbírálni.
  • A kérelem benyújtására legkésőbb 2021. január 15-ig van lehetősége a szülőnek vagy gyámnak. A szülő vagy gyám a kérelmet az Oktatási Hivatal által a honlapján elérhetővé tett informatikai támogató rendszer segítségével kitöltött űrlapon nyújthatja be.,
  • A kitöltött kérelmet elektronikus úton ügyfélkapun keresztül vagy postai úton lehet beküldeni.
  • A postai úton benyújtott kérelmek esetében az elektronikusan kitöltött űrlapot ki kell nyomtatni, a szülőnek/gyámnak aláírni, majd az alábbi címre beküldeni:

Oktatási Hivatal
Budapest
1982

 

A kérelmeket az Oktatási Hivatal az Ákr. vonatkozó szabályai alapján bírálja el.

Ha a szülő által benyújtott kérelemben és a csatolt dokumentumokban minden szükséges információ rendelkezésre áll a szakszerű döntés meghozatalához, az Oktatási Hivatal nyolc napon belül dönt az adott ügyben. Ha nyolc napon belül nem hozható döntés a kérelem alapján – vagy azért, mert hiányos a kérelem, vagy mert további adatok és információk beszerzése szükséges a döntés megalapozásához, vagy mert szakértői bizottság kirendelése lesz indokolt – az Oktatási Hivatal teljes eljárásban, vagyis hatvan napon belül dönt a kérelemről.
Az Oktatási Hivatal döntése ellen bírósági jogorvoslat vehető igénybe, melynek során az illetékes bíróság negyvenöt napon belül köteles határozatot kiadni.

A fentiekkel kapcsolatos tájékoztatást az alábbi e-mail-címen kaphatnak: ovoda@oh.gov.hu

Tájékoztatás a gyermek tankötelezettségének hat éves kornál korábban történő megkezdésével kapcsolatos eljárás során tárolt személyes adatok kezeléséről

OKTATÁSI HIVATAL

Forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/hat_eves_kornal_korabban