DELFIN ÓVODA

 

Óvodánk 1976-ban épült, a városközpont egyik legnagyobb gyermeklétszámát befogadó intézményeként. A természeti adottságok, a Tisza közelsége hatással van a környezet megismerésére nevelés és az egészséges életmód kialakításában.

Kezdetben 7 óvodai csoporttal működtünk, de a csökkenő gyermeklétszám miatt egy csoportszobát átalakítottunk tornaszobává.

Épületünk falai között három intézmény tevékenykedik különböző céllal és feladattal, mely meghatározza arculatunkat, munkánkat, mindennapi életünket. A bölcsőde, az óvoda és az igazgatóság is itt működik. Az épület pavilon rendszerű, intézményünk az épületen belül elszeparáltan biztosítja a bölcsődei és az óvodai ellátást.

A bölcsődével szoros kapcsolatot tartunk fenn, a két intézmény segíti egymást, megkönnyítjük a gyermekek óvodai beilleszkedését, a bölcsődei átmenetet.  A mindennapi találkozások előreviszik munkánkat, jó kapcsolat alakult ki az itt dolgozó szakemberek között.

Csoportszobáink nyíltak, tágasak, világosak, lehetőséget adnak a gyermekek szabad mozgására. Minden csoportszoba hangulata, elrendezése, dekorációja más és más, ezt az óvónők egyénisége, ízlése, a gyermekcsoport összetétele, a szülők kérése és ötlete, valamint az aktualitások határozzák meg. Szülői adományozásnak köszönhetően csoportszobáinkat galériák gazdagítják. Óvodánk épületéhez egy nagy, hosszanti irányban elnyúló udvar tartozik, mely évről évre szebb és korszerűbb, megfelelő játszóhelyet, mozgást és tiszta levegőt biztosít gyermekeink számára.

      Óvodánk derűs, biztonságos környezetben, sok játékkal, tudatos odafigyeléssel készíti fel gyermekeinket az iskolai életre, az egyéni fejlettségüket szem előtt tartva.

Nevelésünk során nagy hangsúlyt fektetünk partnereink igényeinek figyelembevételére, egész évben nyitottak vagyunk óvodánk bemutatására, lehetőséget nyújtunk a gyermekeknek és szülőknek, érdeklődőknek óvodánk megismerésére.             

Az egészségnevelésnek programunkban alapvető szerepe van, az egész óvodai életet átszövi, a gyermekeknél biológiai, fiziológiai szükségleteket elégít ki.

Kiemelt terület, nevelési gyakorlatunkban az integrált nevelés. Gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztens, fejlesztő pedagógus közreműködésével segítjük a különleges gondozást igénylő gyermekek ellátását.

      Befogadó intézmény lettünk a városban a fogyatékkal élő gyermekek integrált neveléséhez, így sikerkritériumként megfogalmazhatjuk a megvalósuló inkluzív nevelő intézményt. A sérült gyermekek létszámához igazodva 2 kis létszámú csoportot alakítottunk ki, kétnevelős modellel, hogy a befogadó egészséges közeg és a különbözőség tolerálásához a megfelelő körülményeket biztosítsuk. A feladatra a nevelőtestület a Pedagógiai Szakszolgálat szakembereivel szorosan együttműködve, továbbképzések és hospitálások sorozatával készült fel. Az integráció gyakorlata azt mutatja, hogy a felvállalt feladat teljesíthető.