Csongrád Város Polgármestere

A Csongrád Város Helyi Operatív Törzse ajánlása alapján az alábbi döntéseket hozom:
1/2020. (III.15.) sz.

H A T Á R O Z A T:

A koronavírus járvány terjedése miatt Csongrád Város Helyi Operatív Törzse ajánlása alapján az önkormányzati működtetésű nevelési-oktatási intézmények nyitva tartása és a közétkeztetés vonatkozásában az alábbi döntéseket hozom:

Óvodák:

Az óvodák 2020.03.16-án és 17-én rendes nyitva tartás szerint működnek. 2020.03.18-tól valamennyi óvodában szünet kerül elrendelésre, melynek során indokolt esetben, kizárólag kis létszámú csoportokban, gyermekfelügyeletet és ügyeletet biztosítunk.

A gyermekfelügyeletet nem veheti igénybe:
a gyermek, ha bármely – akár enyhébb lefolyású – betegség tüneteit mutatja,
akinek egy háztartásban élő hozzátartozója az elmúlt 2 hétben külföldön tartózkodott, vagy ilyen személlyel kapcsolatba került,
aki iskolás, vagy kisebb korú gyermekével egyébként is otthon tartózkodik (GYED, GYES, TGYÁS, nevelőszülő által gondozott gyermek, stb.)

A kijelölt ügyeletes óvodák: a Templom Utcai „Delfin” Tagóvoda (6640 Csongrád, Templom u. 4-8.) valamint a várható létszámtól függően a Széchenyi Úti „Gézengúz” Tagóvoda (6640 Csongrád, Széchenyi út 31.)
Mindezeken túl a Helyi Operatív Törzs javaslata az, hogy 2020.03.16-tól lehetőleg ne vigyék a gyerekeket óvodába, a hiányzást az óvoda igazoltnak tekinti.

Bölcsődék:

A bölcsődék a fent ismertetett óvodai nyitva tartás szerint működnek.

A bölcsődék 2020.03.16-án és 17-én változatlan nyitva tartással működnek. 2020.03.18. napjától a Széchenyi Úti Bölcsőde bezár. Kis-létszámú csoportokban felügyelet kizárólag indokolt esetben vehető igénybe a Templom Utcai Bölcsődében.

Nem veheti igénybe a bölcsődei ellátást, akinek:
a gyermek, ha bármely – akár enyhébb lefolyású – betegség tüneteit mutatja,
akinek egy háztartásban élő hozzátartozója az elmúlt 2 hétben külföldön tartózkodott, vagy ilyen személlyel kapcsolatba került,
aki iskolás, vagy kisebb korú gyermekével egyébként is otthon tartózkodik (GYED, GYES, TGYÁS, nevelőszülő által gondozott gyermek, stb.)

KÖZÉTKEZTETÉS

A nevelési-, oktatási intézményekben (bölcsődék, óvodák, iskolák) az alábbiak szerint kerül biztosításra a gyermekek számára a közétkeztetés:

Iskolák:
2020.03.16-án az iskolákban kizárólag saját ételhordós elvitel formájában kerül átadásra az aznapi tízórai, ebéd, uzsonna, 11,00 órától 14,00 óráig.
2020.03.17-én kedden kizárólag ebéd kerül biztosításra, kizárólag ételhordós elvitel formájában 11,00-14,00 óráig.
2020.03.16-án legkésőbb 16,00 óráig minden szülőnek nyilatkozni kell, hogy 2020.03.18. napjától (kizárólag ebéd) igényli-e a saját ételhordóba az iskolai étkezdéből történő elvitelt.
Aki 2020.03.16-án 16,00 óráig nem nyilatkozik, annak az ellátást az intézmény nem tudja az adott hétre biztosítani. További intézkedésig minden hétfő 16,00 óráig kell leadni a szülő nyilatkozatát az adott hétre vonatkozóan.
Nyilatkozni elsősorban a gesz@csongrad.hu e-mail címre, vagy az ebéd befizetésének helyszínén lehet (gyermek neve, iskolája, osztálya)
A megrendelt ebéd lemondására előző nap 12,00 óráig van lehetőség.

Óvodák:
2020.03.16-án és 17-én az étkezést a megszokott rend szerint biztosítja az intézmény, 2020.03.18. napjából csak az ügyeletet igénybe vevő gyermekek étkezhetnek.
Az ügyelet iránti kérelmet, nyilatkozatot 2020.03.16. napján reggel az óvodapedagógus bocsátja a szülő rendelkezésére.
A kitöltött nyilatkozatot ugyanezen a napon 2020.03.16. 16,00 óráig – de legkésőbb, amikor a gyermeket a szülő az intézményből elviszi – az óvodapedagógusnak át kell adni.

Bölcsődék:
2020.03.18-tól csak az a gyermek étkezik, aki igénybe veszi a rendkívüli szünetben az ügyeleti ellátást.

 

Bedő Tamás sk.
polgármester

Forrás: Csongrád város hivatalos honlapja – https:\\www.csongrad.hu