Csongrádi Óvodák Igazgatósága

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csongrádi Óvodák Igazgatósága Templom Utcai “Delfin” Tagóvodája
tagintézmény

tagintézmény- vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.